През 2023 г. около един на всеки десет (11.2%) млади хора на възраст от 15 до 29 години в Европейския съюз не е бил нито зает, нито в някаква образование или обучение.

Делът на младите хора, които нито учат, нито работят, обаче намалява с 0.5 процентни пункта, в сравнение с 2022 г., показват данните на Евростат. 

В България този дял е по-висок от средния за ЕС - 15.4%, но също намалява спрямо предходната година, когато е бил 16.2%. 

През последните десет години се наблюдава забележим спад в процента на неактивните европейци на възраст от 15 до 29 години. През 2013 г. в ЕС той е бил 16.1% и оттогава непрекъснато намалява, като единственото изключение е засегнатата от COVID 2020 г., когато е отчетено увеличение (от 12.6% през 2019 г. на 13.8% през 2020 г., последвано от 13.1% през 2021 г.).

dbr.bg-image

В България през 2013 г. делът им е бил близо 25%. 

През 2023 г. делът на младите хора, които не учат и не работят, варира значително в страните от ЕС - от 4.8% в Холандия до 19.3% в Румъния. Намаляването на този процент е една от целите на Европейския стълб на социалните права, който предвижда намаляване до 9% през 2030 г.

Данните показват, че през 2023 г. една трета от страните от ЕС вече са били под целта за 2030 г. от 9%, а именно Холандия (4.8%), Швеция (5.7%), Малта (7.5%), Словения (7.8%), Люксембург (8.5%), Ирландия (8.5%), Дания (8.6%), Германия (8.8%) и Португалия (8.9%).

В повечето страни от ЕС се наблюдават и сериозни разлики между дяловете на неработещите и неучащите сред младите жени и младите мъже. 

През 2023 г. 12.5% от младите жени на възраст 15–29 години в ЕС са били неактивни, докато съответният дял сред младите мъже е бил 10.1%.