Общи условия

Собственост

Настоящият сайт е собственост на "Дарик Бизнес Ревю" ЕООД.

Съдържанието на този уебсайт и технологиите, използвани в него, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всички видове текстови, графични, фото- и видеоматериали, публикувани в сайта, са собственост на "Дарик Бизнес Ревю" ЕООД, в случай че не е посочено друго.

Общи условия

Потребителите получават правото да използват услугите на сайта www.dbr.bg единствено за лични/нетърговски цели, ако изрично не е договорено друго с "Дарик Бизнес Ревю" ЕООД.

Използването на части от текстови, фото- и видеоматериали от този сайт се допуска при условие, че бъде посочен източникът – за печатни издания, радиостанции и телевизии, и бъде добавен линк към www.dbr.bg - за интернет сайтове.

Категорично се забранява препечатването на цели материали и използването на снимки и видеоматериали от сайта www.dbr.bg без изричното писмено съгласие на "Дарик Бизнес Ревю" ЕООД, независимо дали е посочен източникът или е поставен линк към него.

Всяко подобно действие ще бъде преследвано от "Дарик Бизнес Ревю" ЕООД по съдебен път с цялата категоричност и строгост на закона.

Премахването на знаците за търговска марка или принадлежност на друго право, независимо дали носителят им е "Дарик Бизнес Ревю" ЕООД или трета страна, е възможно само след изрично предварително съгласие от страна на собственика.

Поставянето на линкове към материали в www.dbr.bg е свободно.
"Дарик Бизнес Ревю" ЕООД има право да премахва от страницата си, включително от форумите под материалите, мнения, съдържащи:

  • Нецензурни думи или изрази, както и всякакви форми на обиди, противоречащи на добрия тон;
  • Национална, политическа, етническа, религиозна, расова, полова или друга дискриминация или подтикване към расистки прояви и/или обиди към малцинствата;
  • Подтикване към жестокост, насилие, или внушение на нетърпимост между гражданите;
  • Всякакви форми на обида срещу www.dbr.bg, журналистите, авторите и собствениците на медията.

"Дарик Бизнес Ревю" ЕООД има право да извършва промени в дизайна, съдържанието и условията за ползване без предварително уведомление.

Отговорност

"Дарик Бизнес Ревю" ЕООД прави всичко възможно да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски.

Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на "Дарик Бизнес Ревю" ЕООД за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

"Дарик Бизнес Ревю" ЕООД не носи отговорност за:

  • Евентуални вреди, реални или въображаеми, възникнали, или свързани с достъпа (или липсата на достъп) до сайта и използването на неговото съдържание;
  • Информацията, включена в сайтовете, към които в www.dbr.bg са публикувани линкове, както и последиците от тяхното посещаване;
  • Мненията, изразени във форумите/коментарите под материалите;
  • Съдържанието на рекламите, публикувани на сайта.

Конфиденциалност

"Дарик Бизнес Ревю" ЕООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. "Дарик Бизнес Ревю" ЕООД се ангажира да предприеме всички възможни мерки за гарантиране неприкосновеността на личните данни, предоставени от потребителите на сайта, както и да не ги разкрива освен в случаите, когато са изискани от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

Поради естеството на интернет като глобална мрежа, не винаги обменът на информация може да бъде напълно защитен и гаранции не могат да бъдат дадени, че някаква част от информацията няма да попадне у неоторизирани лица. Също така, никоя система не е абсолютно сигурна и защитена от посегателства на хакери или манипулиране на данните.

"Дарик Бизнес Ревю" ЕООД може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за броя влизания и др. действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, както и да изготвя вътрешни статистики за целите на директния маркетинг (своите и на своите партньори).

С приемането на настоящите Условия за ползване, потребителите се съгласяват с обработването на предоставените от тях при попълване на заявка за регистрация лични данни за целите на директния маркетинг. Потребителите имат право да възразят срещу обработването на личните им данни за целите на директния маркетинг, като изпратят писмено съобщение до "Дарик Бизнес Ревю" ЕООД на следния адрес: София, бул. "Дондуков" 82, ПК 1504.

Не се смята за директен маркетинг изпращането на информация за промени в условията за регистрация или Условията за ползване на сайта.

Обезщетения

"Дарик Бизнес Ревю" ЕООД си запазва правото да търси обезщетение за евентуални вреди и претенции на трети страни, следствие от нарушаването на настоящите Условия за ползване и/или нерегламентирано използване услугите на сайта www.dbr.bg.

За всички неуредени с настоящите Условия за ползване въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Отварянето на страници на сайта и/или следването на линкове в него представлява декларация от страна на потребителя, че е запознат, приема и се задължава да спазва настоящите Условия за ползване.

Калкулатори

Най-ново

Халите отвориха врати. Поглед отвътре

23.05.2024

Продадените нови коли у нас на четвърта най-висока стойност в историята

23.05.2024

Най-турбулентните маршрути и летищата с най-бурна атмосфера

23.05.2024

Над 1.5 млрд. лв. просрочени задължения събрала НАП до края на април

23.05.2024

Как да използваме страха от смъртта, за да живеем възможно най-добре?

23.05.2024

Глобалното търсене на пшеница надвишава производството с 4 млн. т

23.05.2024