tbi bank издаде успешно публични облигации на стойност 20 милиона евро (структурирани да отговарят на изискванията за инструменти на приемливите задължения (MREL).

Регистрирани бяха поръчки над емисията, което позволи тя да достигне горната граница на първоначално планираната сума (от 10 до 20 млн.) и по този начин да се превърне в най-голямата емисия облигации, издавана досега от tbi.

Процесът беше управляван изцяло от екип на банката. Правeн консултант e адвокатско дружество „Цветкова, Бебов и съдружници“, член на Eversheds Sutherland.

Годишният лихвен процент на облигациите е 9% (лихвата се изплаща на тримесечие), а падежът им е през 2026 г. Банката има право да ги изплати една година преди този срок.

Лукас Турса, изпълнителен директор на tbi bank, заяви:

  • „Бихме искали да благодарим на всички инвеститори, че ни се довериха за третата ни емисия облигации в рамките на една година. Щастливи сме да видим засилен интерес от страна на всички видове инвеститори, които оцениха усилията ни да им предложим гъвкав инструмент и отлична възможност от гледна точка на съотношение между риск и възвръщаемост. Новата облигация ще подпомогне постоянния ни растеж над пазарните нива и ще заздрави регулаторно изискуемата ни позиция“.

През последните три години tbi се утвърди като лидер на българския пазар на публични облигации, набирайки общо 50 милиона евро чрез различни по вид корпоративни облигации.

Последната емисия ще може да се търгува на Българската фондова борса през юли тази година.