Накъде се насочват парите на българските домакинства при настоящите ниски лихви по депозитите?

Отговорът на този въпрос ни дават изчисленията на Darik Business Review на база данни от централната ни банка.

Към 30 септември 2022 г. домакинствата притежават депозити за 71.321 млрд. лв. - с 3.2 млрд. лв. повече спрямо края на миналата година.

Или иначе казано, средно на месец домакинствата увеличават влоговете си с по 357 млн. лв. Кои са основните банки, към които се насочва този ресурс?

Топ 7

Седемте банки, привличащи най-много депозити от началото на годината, са увеличили депозитната си база със съвкупните 3 млрд. лв. Това ще рече, че близо 94% от влоговете се насочват към банките от топ 7.

Лидер в това отношение е Банка ДСК. Тя е увеличила депозитната си база от домакинствата с 1.015 млрд. лв. Следват Пощенска банка и Обединена Българска банка (ОББ), добавили нови депозити за съответно 507 и 454 млн. лв.

За първите девет месеца на 2022 г. Кей Би Си Банк България (бел. ред. бившата Райфайзенбанк) е привлякла нови 336 млн. лв., докато TBI Bank увеличи влоговете си от населението с 270 млн. лв.

В топ 7 са още Уникредит Булбанк и Централна кооперативна банка (ЦКБ), добавили нови 263 и 163 млн. лв.

Кой сега е номер 1?

Десет банки разполагат с депозитна база от домакинствата за над 1 млрд. лв. Банка ДСК отново е начело и по този показател със 17.1 млрд. лв.

Следват Уникредит Булбанк и Пощенска банка с респективно 11.47 и 8.1 млрд. лв.

В челото са още ОББ и ПИБ със 7.6 и 7 млрд. лв., както и Кей Би Си Банк и ЦКБ, разполагащи с депозити от населението за 5.8 и 5.2 млрд. лева.

След приключване на сливането между ОББ и Кей Би Си Банк обединената институция ще разполага с 13.4 млрд. лв. депозитна банка. Това би отредило на банката второто място по размер на спестяванията от домакинствата.

В топ 10 са още Алианц Банк, Инвестбанк и TBI Bank.