Задълженията на българските домакинства нарастват с 15.3% през последната година и достигат 32.3 млрд. лева.

Към 30 септември средната стойност на заемите към търговските банки възлиза на 11 455 лева, сочат изчисления на Darik Business Review на база данни от централната банка.

Колко са кредитите за суми от над 100 хил. лв.?

В края на третото тримесечие на 2022 г. кредитите за над 100 хил. лв. са 63 409 спрямо 50 765 преди 12 месеца.

Средната сума на големите заеми расте от 173 870 лева към 30 септември 2021 г. на 181 278 лева към края на третото тримесечие на 2022 г.

Най-голямо повишение през последните 12 месеца се отчита при кредитите за суми от 250 до 500 хил. лв., както и при тези от 500 хил. лв. до 1 млн. лв. Ръстът е от съответно от 51.5 и 54.3%.

Заемите за над 1 млн. лв.

Общо 135 са заемите за над 1 млн. лв. у нас. Техният брой се увеличава с 21 за последното тримесечие и с 27 за последната година.

Средната стойност на кредитите за над милион възлиза на 1.7 млн. лв. към 30 септември 2022 г. Преди тримесечие сумата възлизаше на 1.74 млн. лв., а преди година – на 1.81 млн. лв.