Увеличение на пенсиите на две стъпки през следващата година предвиждат внесени в парламента предложения за промени в Кодекса за социално осигуряване. Едно от предложенията е на „Продължаваме промяната“. То предвижда да се актуализира сегашният механизъм за осъвременяване на пенсиите или т. нар. швейцарско правило. Според сегашния му вариант всяка година от 1 юли пенсиите у нас се осъвременяват с процент, равен на половината от ръста на осигурителния доход и половината от увеличението на индекса на потребителските цени или просто на инфлацията. Според депутатите от ПП швейцарското правило е подходящо за държави, чиито икономики вече са постигнали висок етап на развитите и наблюдават сравнително ниски размери на увеличение на доходите и инфлацията. Тъй като вече отпуснатите пенсии са били осъвременявани само с 50% от ръста на осигурителния доход, а в някои години правилото не се е прилагало, се е натрупало сериозно разминаване и изоставане на по-отдавна отпуснатите пенсии, пише в мотивите към законопроекта.

Според тях с направеното преизчисление от 1 октомври разликата, дължаща се на осигурителния доход между старите и новите пенсии, е била премахната, пише darik.bg.

Затова от „Продължаваме промяната“ предлагат пенсиите, отпуснати до 31 декември на предходната година, да се осъвременяват от 1 юли с целия процент на ръста на инфлацията или на осигурителния доход, в зависимост от това кой от двата е по-голям. Какво означава това? Тази година, например, се очаква да има рекордно висока годишна инфлация у нас. Все още не е ясно колко ще бъде тя в края на годината, но ако вземем предвид текущите данни на НСИ, може да очакваме около 17%. Ако предложението се приеме, това означава от 1 юли пенсиите на всички да се повишат със 17 на сто или минималната да се вдигне с близо 80 лева и да стане 546,39 лева от 467 лева, колкото е сега.

Такова увеличение надхвърля това, заложено в разчетите на бюджета за следващата година. Проектобюджетът на Държавното обществено осигуряване за догодина предвижда отпуснатите до 31 декември 2022 г. пенсии да бъдат повишени от 1 юли догодина с 12 процента по така нареченото "швейцарско правило". Минималната пенсия да стане 523,04 лева, а средната пенсия догодина да достигне 792,51 лв.

Все по-скъпо излиза да се пенсионираме

От БСП пък предлагат ново преизчисляване на пенсиите догодина – един път от 1 януари и втори път от 1 юли. Промени в Кодекса за социално осигуряване, внесени от левицата в Народното събрание, предвиждат пенсиите, отпуснати до 24 декември 2021 г. да се преизчислят от 1 януари 2023 г. с процент 1,35 на сто за всяка година осигурителен стаж.

Пенсиите за трудова злополука и професионална болест, отпуснати до 24 декември 2021 г., също да се преизчислят от 1 януари 2023 г. със съответния коефициент по чл. 79, ал. 1, предвижда законопроектът. От 1 юли 2023 г. да има още едно преизчисление на пенсиите, отпуснати до края на 2020 г., предлагат депутати от БСП. Идеята е преизчисляването да се направи, като индивидуалният коефициент на пенсионера се умножи по средния осигурителен доход за страната за 2021 г.

Според вносителите това се налага, тъй като немалка част от българските граждани са с доходи на границата на физическото оцеляване, като особено това се отнася за пенсионерите и хората над 65 години.

При линия на бедност от 413 лева за тази и очаквана от 504 лева за следващата година, от 1 октомври средната пенсия стана 725 лева. Към септември тази година пенсиите за трудова дейност, приравнени на минималния размер, са 44,8 на сто от всички трудови пенсии и 43,4 на сто от всички пенсии, пише в мотивите към законопроекта.

За последните месеци са извършени три актуализации на пенсиите – от 25 декември всички пенсии бяха преизчислени чрез повишаване на тежестта за всяка година стаж от 1,2 на 1,35 на сто. Това доведе до средно нарастване на пенсиите с около 12%.

Пенсионери вече взимат по 3400 лева на месец

От 1 юли пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2021 г., бяха увеличени с 10 на сто, а в размера им беше включена и т. нар. Ковид добавка от 60 лева, както и компенсаторните добавки заради разликата в изплащаните пенсии за декември 2021 г. и януари 2022 г.

От 1 октомври пък всички пенсии бяха преизчислени, с цел да се намали разликата между най-старите и новите пенсии. Въпреки това преизчисляване пенсиите, отпуснати през различни години, отново останаха с различни „коефициенти на тежест“ на осигурителния стаж.

Въпреки тези увеличения размерът на пенсиите остава на ниски нива, обясняват вносителите от БСП. Затова според тях трябва да се предвиди съществена промяна в размера им освен ежегодното осъвременяване от 1 юли.

От ДПС също искат промени, но в начина на определяне на стажа за пенсия. Те предлагат да се допълни понятието „действителен стаж“, което касае хората, които се пенсионират при недостигащ стаж за пенсия. В момента законовото изискване за придобиване на право на пенсия за хората, които нямат достатъчно стаж, е възраст 66 години и 10 месеца за мъжете и жените, както и 15 години действителен осигурителен стаж. От партията настояват за действителен стаж да се зачита и времето на редовната наборна военна служба. Тя не създава трудово правоотношение, но е била законово задължение за всички, подлежащи на наборна служба. Затова обяснението, че тя не може да се зачита за действителен стаж, е лишено от правно основание, посочват депутатите от ДПС.

Заплатите не само не растат, но дори намаляват

Те напомнят, че времето на наборната служа се признава за стаж при пенсиониране при останалите случаи, което е неравнопоставеност за една група от хора. Предлага се също така да се признава за трудов стаж времето, през което хората, които са били репресирани, са били в затвори, трудововъзпитателни общежития, лагери, места за задържане, както и времето, през което тези хора не са работили, когато са били интернирани, изселвани и заселвани.

Големият въпрос сега е откъде ще се намерят пари за всички предложени увеличения на пенсиите от догодина. Според проекта за бюджета на ДОО, в който е заложено само увеличение от 12 на сто на пенсиите от 1 юли, разходите за 2023 г. ще надхвърлят 19 милиарда лева, което е с близо 4 милиарда повече в сравнение с настоящата година, и ще бъде около 11,1% от прогнозния БВП. Ако се приеме предложението на БСП, само преизчисляването на пенсиите от 1 януари би струвало допълнително 1,8 млрд. лв. В мотивите на законопроекта не се посочва колко ще струва второто преизчисляване от 1 юли. Едно е ясно - каквито и варианти за увеличение да се приемат, дефицитът в бюджета за пенсии ще става все по-голям.