IITF Group не е типичен представител на сектора за небанково кредитиране.

Позиционирайки се като финтех компания, за дружеството водещи са процесите на дигитализация и автоматизация, които гарантират бързи и качествени услуги, привличащи все повече клиенти.

Резултатите го доказват

Към момента компанията e постигнала над 60% автоматизация при обработване на кандидатстванията за финансиране, а скоро този процент ще достигне 80%.

Това съкращава времето от кандидатстване до постъпване на средствата по сметката на клиента на средно 4-5 минути. В резултат – компанията е раздала над 180 хил. кредита за над 100 млн. лв.

Цифрите говорят

Ако хвърлим поглед към финансовите резултати, ще открием някои доста впечатляващи цифри. За десетте години на пазара активите на компанията са нараснали над 10 пъти - до над 15 млн. лв. 

В последните пет години ITF Group расте четири пъти по-бързо от компаниите в сектора със 44% средногодишен ръст на портфейла.

През 2022 г. ръстът на отпуснатите заеми за шестмесечието достига 90%, а този на приходите - 44% (при цел от над 70% за цялата 2022 г.) Компанията гони ръст от над пет пъти в печалбата на годишна база.

Мисия Прозрачност

И нещо друго отличава ITF Group от конкурентите й в сектора – стремежа към прозрачност.

След като през 2019 г. компанията успешно емитира на БФБ облигационна емисия в размер на 5 млн. лв., със 7-годишен матуритет и 10% фиксирана годишна лихва, в началото на декември предстои и листването й на сегмент Beam на БФБ.

Дружеството ще предложи на инвеститорите 700 000 акции с емисионна цена от 4.30 лева за брой. Аукционите ще се проведат на 7 и 8 декември, като емисията ще се счита за успешна, ако се запишат поне 350 000 акции. Компанията търси от инвеститорите 3.01 млн. лв.

За IPO-то Darik Business Review разговаря със Светослав Ангелов, който се присъединява към ITF Group през 2015 г., а впоследствие става и нейн едноличен собственик.

Възнамерявате да наберете допълнителен финансов ресурс през пазар Beam на БФБ. За какво ще използва компанията средствата?

Набраните от тази емисия средства ще бъдат насочени в няколко направления. Основните ни цели са подкрепа на по-бързия растеж на компанията в следващите години и оптимизиране на дълга.

Освен чисто финансовото измерение на IPO-то, какви са другите ползи, които виждате в листване на пазар Beam?

Листването на пазар Beam за компанията има не само финансово, но и друго изражение. Стратегически целим по-голяма прозрачност, като през годините предприехме различни стъпки към нея. През 2019 г. успешно записахме облигационна емисия, търгуваема на БФБ.

Стратегията на компанията ни диктува път към публичност, прозрачност, разговор с инвеститорите. Целта е да подобряваме имиджа ни във времето, което да рефлектира и върху повишаване на доверието към нас у клиентите ни.

Вече споменахте облигационната емисия. Смятате ли отново да се обърнете към БФБ за дългово финансиране?

Със сигурност, това е дългосрочна инвестиция в компанията. Следвайки стратегията си стъпка по стъпка, друга причина да се обръщаме към капиталовия пазар е да подготвим ITF Group за допълнителния ръст, който искаме да реализираме. Неимоверно това минава и през допълнителни  дългови инструменти.

Секторът, в който оперирате, не се слави с прозрачност. Забелязвате ли това да се променя в последните години благодарение на вашата компания?

Това е нашата цел – търсим прозрачност както за нашата компания, така и налагането й като тренд за индустрията като цяло. Имаме желание да покажем, че секторът, в който оперираме, носи добавена стойност и трябва да се наблегне на нея.

Каква дивидентна политика смятате да спазвате в следващите години?

През следващите две години ресурсът, който привличаме и този, който компанията генерира, изцяло ще бъде насочен към растежа й. Дивидентна политика ще бъде обсъждана и реализирана след този период, тъй като фокусът в момента е ръст на обемите.

Какъв растеж планирате за следващите две години?

В следващите две години гоним три пъти ръст. В следващите пет – по пет.

Как се постига такъв ръст?

Нашият фокус е технологията. Ние разработваме вътрешно технологията, през която работим. Стратегическите процеси на компанията са изцяло вътрешно разработени. Тези дългогодишни усилия започват да дават резултат. Ръстът ни се дължи на много труд и на много инвестиции от наша страна.

Банковото финансиране в момента е изключително динамично, включително очакваме повишение на лихвите по кредитите. Това ще се отрази ли на небанковото финансиране?

Ще се отрази по-скоро благоприятно. Инфлационният натиск и обстановката, в която живеем в последните няколко месеца и вероятно следващите година-две, ще резултират в затягане на мерките в отпускане на определен тип финансиране, което ние разглеждаме като възможност.

Можете ли да прогнозиране ръста в сектора през 2023 г.?

Не бих се ангажирал с точна цифра, но неимоверно такъв ще има. В периоди на висока инфлация, очаквана частична или цялостна рецесия, обикновено нашият продукт се радва на увеличено търсене.

Какъв е профилът на клиентите ви?

Профилът на клиентите ни е много разнороден. Всички са работещи хора, които или не могат, или не искат да се възползват от традиционни финансови инструменти, или пък гонят бързина.

Какви са предимствата ви пред конкурентите в сектора?

Тонът ни на комуникация с клиента е много по-различен. Предлагаме не само услуга, но и помощ на нашите клиенти, за да работим с тях дългосрочно. Компанията има и редица технологични предимства.

В момента се фокусираме върху по-дългосрочни продукти, които са по-гъвкави и по-удачни за нашите клиенти.