Посланията на миналото и на бъдещето ще пазят капсули на времето, вградени в старозагорската гара. 

Емблематичната сграда е на финала на пълното си архитектурно и функционално обновяване.

Проектът се осъществява със съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие, чрез Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020 година."

Очаква се изцяло обновената и реновирана жп гара да отвори врати за жителите и гостите на града на липите през следващата година.

Съществуващата инфраструктура ще бъде модернизирана и ще отговаря на европейските стандарти в жп транспорта. Ще бъде подобрена организацията на обслужване в гарата и ще бъдат създадени удобства и комфорт за пътниците.

На гаровия комплекс ще бъдат въведени мерки за енергийна ефективност и ще бъде изградена нова климатизация.