Извършените плащания през системата RINGS за 2022 г. възлизат на 1.16 трилиона лева, сочат данни на централната ни банка.

Това е с 250 млрд. лева по-малко спрямо рекордната 2021 г., когато обработените плащания бяха за 1.365 трилиона лева.

Справка на Darik Business Review показва, че за четвърта поредна година плащанията през системата надхвърлят 1 трилион долара.

През 2022 г. успя да падне друг рекорд – за най-много плащания в историята на RINGS.

В последните 12 месеца те са 1.156 милиона спрямо 1.148 милиона година по-рано и 1.113 милиона за 2019 г.

Също над милион бяха и плащанията през пандемичната 2020 г. (1.017 милиона броя).

Среднодневно през системата през 2022 г. са минавали по 4 663 плащания за 4.678 млрд. лв.

Година по-рано плащанията бяха за средните 5.48 млрд. лв.

Що е то RINGS?


RINGS (Real-time INterbank Gross-settlement System) e системата за брутен сетълмент в реално време в България. RINGS извършва неотменим и безусловен сетълмент на всички плащания в национална валута на територията на Република България. Агент по сетълмента е Българска народна банка.

RINGS е платежна система c окончателност на сетълмента, която извършва прехвърляне на парични средства между сметките за сетълмент на участниците в нея окончателно, индивидуално (трансакция по трансакция) и в реално време след получаване от системата на нареждането за превод.