Ново увеличение на таксите подготвят банките още от този месец. Поскъпва както тегленето и внасянето на пари от банкомат и на каса, така и таксата за поддръжка и откриване на разплащателна сметка, показа проверка на darik.bg

Първа инвестиционна вече предупреди клиентите си, че променя тарифите и таксите от 13 април. Таксата за теглене от банкомат на Fibank за клиенти на банката вече ще бъде 0,15% от сумата, но не по-малко от 30 стотинки. Досега таксата беше 0,1% от сумата, но не по-малко от 30 ст. Променя се и таксата за трансакции, свързани със залагания, като става 1,5% от сумата.

Нови тарифи ще има и за внасяне на пари. От банкомат на Fibank с дебитна карта на банката таксата вече ще е 30 стотинки, а досега за тази услуга банката не взимаше пари. Без такса остава внасянето на пари с кредитна карта. 

Вдигат се и таксите за бизнес карти, като те стават същите, както за физическите лица. Досега за внасяне на суми по тях банката не взимаше такса. При тях обаче  промяната е в сила от 13 февруари. 

Двойно поскъпва морето през юли

И друга банка ще промени сумите, които взема от клиентите си за различни услуги. От 20 февруари Банка ДСК също повишава редица такси. Откриване на разплащателна сметка в офис на банката вече ще струва 6 лева, а не 4 лв., както досега. Месечната такса за поддържка на сметка с издадена дебитна карта става 2,74 лева при 2,60 лв. сега, а без дебитна карта – 4,89 лева при 4,50 лв. сега. 

Вдига се и таксата за поддръжка на студентска карта от 2,60 лв. на 2,74 лева. Повече ще плащат и хората с влог в банката, като обслужването на безсрочен депозит става 3,91 лева на месец от 3,50 лева сега. 10 лева вече ще взима банката за закриване на разплащателна или спестовна сметка до 6 месеца от датата на откриване. Досега за тази услуга банката не взимаше такса. 

Нови такси ще има и за теглене на пари, като с предварителна заявка на клиента таксата се повишава от 0,60% от сумата, но минимум 6 лева, на 0,70% и минимум 7 лева. Ако сметката е в евро, таксата става 0,8% от теглената сума, но не по-малко от 5 евро. Без предварителна заявка таксата ще бъде 0,80% върху цялата сума, ако е в лева, при 0,70% сега. 

Повече пари ще ни взимат и за внасяне на пари. Сега таксата е 0,2% от сумата, която внасяме, но не по-малко от 3 лева. Вече ще ви взимат 0,25% от сумата и отново не по-малко от 3 лева. Повече се вдига таксата за внасяне на суми в евро – от 0,3% от сумата или поне 3 евро на 0,35% от сумата и минимум 5 евро. 

От 20 март Банка ДСК увеличава и тарифата за вътрешнобанков превод по мобилен номер от 0,20 лева на 0,50 лева. От 23 февруари банката въвежда такса от 20 лева за промяна на транзакционни лимити по бизнес дебитни и предплатени карти и по бизнес кредитни карти, когато промяната се извършва в офис на банката.

Преизчисляват пенсиите на работещите пенсионери

Нови такси чакат и клиентите на Централна кооперативна банка от 27 март. За откриване на разплащателна сметка с дебитна карта към нея вече ще се плаща по 5 лева, а не по 4 лв. Вдига се и таксата за теглене на пари в брой от разплащателни и спестовни сметки. Ако сумата е над 2000 лева, таксата става 0,6% от нея, а не 0,5%, както сега. Увеличава се и таксата за теглене от сметки в евро - от 0,5%, но не по-малко от 2,50 евро, на 0,7% от сумата, но не по-малко от 3 евро. Преводите по сметки също поскъпват, независимо дали са на един клиент, или на различни, и таксата става 3,50 лева от 3 лева сега. Същото увеличение ще е и за бизнес клиенти. 

Някои банки вече са повишили таксите си. От началото на февруари Българо-американска кредитна банка взима за теглене на пари с дебитна карта от банкомат на банката по 30 стотинки, а не по 25 ст., както досега. От чужд банкомат таксата вече е 1,20 лв. при 0,99 лв. преди това. Повишила се е и таксата за теглене на пари от офис на банката, като за суми до 2000 лева тя е 5 лева, а за по-големи – 0,6% от сумата. Преди това таксата е била 4,50 лева за суми до 3000 лева. Ако теглите в евро, също ще платите повече – до 1000 евро ще ви вземат 3 евро такса, преди това таксата беше 2,80 евро за суми до 1500 евро. 

Това е поредното повишение на банковите такси. Първоначално банките увеличиха най-много тези, които се извършват на гише в клоновете, но сега увеличение има и дори на онлайн услугите. 

Как да изберете пенсионен фонд за втора пенсия

Последните данни на БНБ показаха, че печалбата на банковата система расте и към края на миналата година достига 2,1 млрд. лв., което е с 663 млн. лв. или с почти 47 на сто повече спрямо тази за 2021 г. Печалбата идва основно от ръст на приходите от лихви и такси, показват още данните на БНБ. Нетният доход от лихви се е повишил с 470 млн. лв. (17%), а нетният доход от такси и комисиони – със 189 млн. лв. (15,2%).

Предстои да видим и дали други банки също ще увеличат таксите през следващите месеци.