Рекорден ръст на платените просрочени задължения през 2022 г., отчете Националната агенция за приходите.

Над 5 млрд. лв. данъци и осигурителни вноски са събрани през миналата година, което е с почти 30% повече, в сравнение с 2021 г.

По-високата събираемост се дължи на ранното уведомяване на гражданите и фирмите, които са пропуснали да платят в пълен размер публичните си дългове, проактивната комуникация и партньорския подход, прилаган от НАП, посочват от агенцията.

При трайна липса на съдействие и плащане от страна на длъжниците се стига до търгове за продажба на имуществото, а в някои случаи се търси отговорност за дълговете лично и от управителите на задлъжнелите фирми.

Над 348 млн. лв. са просрочените задължения, събрани от НАП през 2022 г., от изпълнители на обществени поръчки и други получатели на държавни и общински средства.

Благодарение на автоматизирана система на МФ, всички органи уведомяват приходната агенция, преди да платят и проверяват дали изпълнителите на поръчките имат публични задължения.

При наличие на задължения публичен изпълнител на НАП може да използва цялата или част от сумата на плащането за погасяване на дълговете към фиска.

От приходната агенция препоръчват на гражданите и фирмите да ползват е-услугите на НАП с ПИК или КЕП, за да проверят дали имат задължения и какъв е актуалният им размер.

В случаите на образувано изпълнително производство, клиентите, които изпитват финансови затруднения, могат да се обърнат към компетентния публичен изпълнител, за да обсъдят подходящи мерки за обезпечаване и заплащане на просрочените задължения.