Дружествата, специализирани в кредитирането, у нас продължават да растат.

Добрите печалби в сектора привличат все повече играчи, като данни на Българска народна банка към края на 2022 г. сочат, че на пазара вече има 177 компании.

Те са с осем повече спрямо година по-рано, а за последните три месеца на миналата година се отчита ръст от нови четири компании.

Печалбите

Секторът на бързите кредити приключва 2022 г. с рекордна печалба. Тя достига 432.7 млн. лева спрямо 398.4 млн. лева преди година.

Само за последните три години компаниите от сектора отчитат съвкупна печалба от над 1.1 млрд. лева (бел. ред. 1.157 млрд. лв.).

Заемите

По данни към 31 декември 2022 г. отпуснатите заеми от дружествата, специализирани в кредитирането, достигат рекордните 4.4 млрд. лева. Ръстът спрямо 12 месеца по-рано е от над 700 млн. лева. 

Домакинствата са най-големият клиент на тези компании. Вземанията от сектора възлизат на 3.11 млрд. лева спрямо 2.6 млрд. лева към края на 2021 г.

Необслужваните кредити

Проблемните заеми в края на миналата година достигат 302 млн. лева, или 6.8%. Година по-рано те възлизаха на 283 млн. лева, или 7.6 на сто.