През първия месец на 2023 г. банките са понижили лихвите по потребителските кредити и леко са повишили тези по ипотеките.

По-голямата икономическа несигурност, както и високата инфлация в страната, водят до по-слаб интерес към ипотечните кредити. Ето и данните от месечния доклад за лихвите на БНБ: 

Жилищни кредити

През януари 2023 г. средният лихвен процент на жилищните кредити в левове се увеличава с 0.01 пр. п. до 2.61%, а ГПР по тези кредити пада с 0.04 пр. п. до 2.82%.

Обемът на новия бизнес при жилищните заеми се понижава с 23.2% (144.9 млн. лв.) до 480.7 млн. лв. Леко повишение се отчита при повишението на сумите, предоставени за предоговорени кредити или заеми за рефинансиране. Те са 169.4 млн. лв. спрямо 162.7 млн. лева преди месец.

Потребителски кредити

През януари 2023 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове се понижава с 0.71 пр. п. до 8.93%, а годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити – с 0.71 пр. п. до 9.45%.

Общият обем на предоставените потребителски кредити през януари достига 591.2 млн. лв. спрямо 506.5 млн. лв. за декември. 

Общо 110 млн. лв. от тази сума е за заеми, които са предоговорени или рефинансирани.

Други кредити

Средният лихвен процент по другите кредити в левове се повишава с 0.11 пр. п. до 3.34%, обявиха от БНБ. Средният лихвен процент по другите кредити в левове на Работодатели и самонаети лица запазва нивото си от 3.17%.

Овърдрафт и кредитни карти

През януари 2023 г. средният лихвен процент по овърдрафта в левове намалява с 0.11 пр. п. до 14.46%, а при кредитите по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове се увеличава с 0.11 пр. п. до 20.52%.