Годишната инфлация в Аржентина премина 100% през февруари, което се случва за първи път от периода на хиперинфлация в страната през 1991 г., преди повече от три десетилетия.

Инфлацията за последните 12 месеца достига 102.5% през втория месец от годината, според официалните статистически данни. Месечната инфлация е в размер на 6.6%, а повишението на цените от началото на годината е в размер на 13.1%.

На пазарите, в магазините и в домовете в Аржентина се усеща ефекта от повишаващите се цени, тъй като едно от най-високите нива на инфлация по света се отразява на портфейлите на хората.

На фона на високата инфлация, цените в страната се менят почти ежеседмично.

Правителството се опита безуспешно да ограничи повишението на цените, което влияе на доходите и спестяванията на хората, на икономическия растеж на страната и на шансовете на управляващата партия да се задържи на власт след изборите, които ще се проведат по-късно през годината.

По улиците инфлацията е всичко, за което много хора говорят. Тя поражда разочарование и гняв, тъй като заплатите често изостават от разходите за храна, въпреки опитите на правителството да ограничи цените и износа на зърно с цел повишаване на местното предлагане.