Инвеститорите на Българска фондова борса ще имат възможност да сключат през седмицата 3 – 7 юли сделки с акциите на пет публични компании, предоставящи им възможност за получаване на дивидент.

Днес, 3 юли, е последната дата за сключването на сделки с книжата на Неохим и Корадо-България. Димитровградският торов завод ще разпредели 12.9 млн. лева, което прави по 5 лева брутен дивидент на акция.

Нетният дивидент (за акционерите физически лица) възлиза на 4.75 лева за брой, след приспадането на 5% данък върху дивидентите.

Общото събрание на Корадо-България гласува 0.10 лева брутен дивидент на акция за второто полугодие на миналата година. Компанията е една от малкото у нас, предоставяща дивидент на инвеститорите си два пъти в годината.

На 5 юли (сряда) е крайната дата за покупки на акции на Албена АД с право на дивидент. Общото събрание на акционерите гласува предложение за разпределението на 464 067 лв. Това означава, че брутната сума на една акция ще е 0.11 лв., а нетната (за акционери физически лица) – 0.1045 лв.

Албена АД ще започне да изплаща дивидент от 24 август 2023 г.

Ден по-късно, или 6 юли (четвъртък), е последната дата за сделки с книжата на Агрия Груп Холдинг. Дружеството гласува разпределението на 6.8 млн. лв. под формата на дивидент или 1 лева на акция. Физическите лица ще получат по 0.95 лв. дивидент на акция, след приспадането на 5% данък.

В петък (7 юли) е крайната дата за сделки с акциите на Спиди. Куриерската компания ще разпредели втория най-висок дивидент този сезон - след Софарма. Той възлиза на 28.2 млн. лв., което представлява по 5.25 лева бруто на акция.

Дивидентът ще се разпредели на два пъти – по 2 лева на акция до 30 юли и 3.25 лева до 20 август. Физическите лица ще получат 4.9875 лева на акция.

* Материалът е с информативен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.