1.5% ръст в оборота в търговията на дребно (без автомобили и мотоциклети) през май спрямо предходния месец, сочат предварителни и сезонно изгладени данни на Националния статистически институт.

Оборотът в търговията на дребно нараства с 1.8% спрямо май 2022 г. показват календарно изгладените данни.

Месечни изменения

През май 2023 г. е отчетено увеличение на оборота спрямо предходния месец при търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали - с 3.4% и при търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - с 1.1%, докато в търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали е регистрирано намаление - с 0.3%.

В търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали, по-значително увеличение е регистрирано при търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника и други потребителски стоки - с 9.9% и при търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 6.5%.

Годишни изменения

През май 2023 г., в сравнение със същия месец на 2022 г., се наблюдава нарастване на оборота във всички големи групи: търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 8.0%), търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (с 1.6%) и търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали (с 0.4%).

В търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали, ръст е отчетен при търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 11.7%, търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 9.2% и при търговията на дребно с разнообразни стоки - с 5.6%.

По-значителен спад е регистриран при търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия с - 11.3% и при търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника и други потребителски стоки - със 7.4%.