Общият индекс на цените на производител се понижава с 1.3% през юни 2023 г. спрямо предходния месец, сочат данни на Националния статистически институт.

Намаление е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ (с 5.2%). В добивната промишленост е отчетено нарастване (с 1.1%), а в преработващата промишленост не се наблюдава изменение на цените.

По-високи цени в преработващата промишленост са регистрирани при: производството  на автомобили, ремаркета и полуремаркета (с 1.1%), производство на лекарствени вещества и продукти (с 0.8%) и производството на мебели (с0.7%). 

Понижение на цените за месеца се наблюдава при производството на химични продукти (с 4.6%) и производството на основни метали (с 3.7%).

На годишна база общият индекс на цените на производител намалява с 10.9% през юни 2023 г. в сравнение със същия месец на 2022 година. 

Значителен спад на цените е регистриран при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ (с 24.7%), в преработващата промишленост (с 5.5%), и в добивната промишленост (с 4.2%).

В преработващата промишленост съществено намаление на цените е отчетено при производството на основни метали (с 18.4%), както и при производството на химични продукти (със 17.8%). 

Значителен ръст на цените е регистриран при производството на тютюневи изделия (с 46.3%) и производството на изделия от други неметални минерални суровини (с 22.3%).

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар намалява с 2.4% през юни 2023 г. спрямо предходния месец, а спрямо юни 2022 година се наблюдава спад с 11.4 на сто. 

Производствените цени за международния пазар се увеличават с 0.8% през юни 2023 г. спрямо предходния месец, а на годишна база се наблюдава намаление с 10.2%.