През юни 2023 г. в страната са функционирали 3 232 обекта с 10 или повече легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, със 138.4 хил. стаи и 310.1 хил. легла в тях. В сравнение с юни 2022 г. местата за настаняване се увеличават с 4.6%, а броят на леглата в тях - с 5.1%, сочат данни на Националния статистически институт (НСИ).

Общият брой на нощувките е 3 337.9 хил., или с 18.2% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение - с 21.3%, се наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.

През юни 2023 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 77.0% от общия брой нощувки на чужди и 44.5% - на български граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 15.9% от нощувките на чужди и 25.7% - на български граждани, докато в 1 и 2 звезди те са съответно 7.1 и 29.8%.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване се увеличава с 16.4% в сравнение със същия месец на 2022 г. и достига 975.5 хил., като е отчетено увеличение както при чуждите граждани - с 33.5%, така и при българските - с 2.5%. Нощувалите български граждани са 474.0 хил. и са реализирали средно по 2.4 нощувки. Чуждите граждани са 501.5 хил., със средно по 4.4 нощувки, като 75.6% от тях са пребивавали в хотели с 4 и 5 звезди.

Общата заетост на леглата е 36.8%, като се увеличава с 4.4 процентни пункта в сравнение с година по-рано. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 48.8%, следват тези с 3 звезди - 29.9%, и с 1 и 2 звезди - 20.4%.

Приходите от нощувки достигат 229.2 млн. лв., или с 28.2% повече в сравнение с юни 2022 година. Отчетено е увеличение на приходите както от чужди граждани - с 41.1%, така и от български - с 5.2%.