Търговският дефицит на България за първото полугодие възлиза на 4.35 млрд. лв., като се свива с близо 30% спрямо съответния период на миналата година. Тогава отрицателното търговско салдо на страната е било в размер на 6.16 млрд. лв.

Износът на стоки от България за периода януари - юни 2023 г. възлиза на 44.43 млрд. лв., което представлява спад от 3.1% спрямо 2022 година. Общо в страната са внесени стоки на стойност 48.783.4 млн. лв., или с 6.2% по-малко спрямо периода януари - юни 2022 година, показват предварителните данни на Националния статистически институт. 

В първото полугодие на 2023 г. износът на стоки от България за трети страни се увеличава с 3.1% в сравнение със същия период на 2022 г. и е на стойност 16 млрд. лева. Основни търговски партньори на България са Турция, Обединеното кралство, Китай, Съединените американски щати, Украйна, Сърбия и Република Северна Македония, които формират 54.6% от износа за държавите извън ЕС. 

Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - юни 2023 г. намалява с 15.4% в сравнение със същия период на 2022 г. и е на стойност 19.45 млрд. лева.

Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Турция, Руската федерация, Китай и Сърбия. 

Износът на стоки от България за ЕС намалява с 4.6% спрямо същия период на 2022 г. и е в размер на 23.7 млрд. лв. към края на май (за когато са последните актуални данни). Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция и Франция, които формират 61.7% от износа за държавите - членки на ЕС. 

Вносът на стоки в България от ЕС през периода януари - май 2023 г. се увеличава с 4.3% спрямо същия период на 2022 г. и е на стойност 24.5 млрд. лв. 

Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Нидерландия.