На територията на 16-те най-големи икономически центъра в страната живее близо 3/4 от населението на страната и е концентрирана над 80% от стопанската активност у нас.

Това става ясно от проучването на Института за пазарна икономика (ИПИ) „Икономическите центрове в България – 2023“, което изследва концентрацията на икономическа активност в страната.

Според ИПИ, 16-те големи икономически центъра у нас обхващат 132 общини, като могат условно да се разделят на три групи- според техния мащаб и типология.

Лидерът София

Икономическият център на столицата София има две вторични ядра (Перник и Ботевград) и включва 30 общини, в които живеят близо 1.7 млн. души. В този център са заети 786 хил. души, а произведената продукция за 2021 г. възлиза на 89.7 млрд. лв.

Петте големи центъра след София

На картата се открояват още пет големи центъра, които имат солидна периферия и голяма тежест на регионалната карта. Това са центровете около Пловдив („Пловдив-Марица-Раковски“), Варна („Варна-Девня“), Стара Загора („Стара Загора-Казанлък-Раднево-Гълъбово“), Русе („Русе-Търговище-Разград“) и Бургас („Бургас-Несебър“).

Четири от петте центъра са генерирали продукция, надхвърляща 10 млрд. лв. Най-много (20.1 млрд. лв.) се падат на центъра около Пловдив, следван от Варна-Девня (12.4 млрд. лв.) и района около Стара Загора (10.6 млрд. лв.).

Икономическият център Русе-Търговище-Разград е произвел продукция за 10 млрд. лв., а Бургас-Несебър - 7.7 млрд. лв., сочат още изнесените данни.

Останалите десет икономически центъра

Според ИПИ, те са с ограничен мащаб, имат по-скромна периферия и по-малка тежест на регионалната карта.

Заедно генерират продукция за над 1.5 млрд. лв., като най-голяма е тя за Сливен-Ямбол (4.1 млрд. лв.), Шумен (3.4 млрд. лв.), Козлодуй (3.2 млрд. лв.) и Севлиево-Габрово (3 млрд. лв.).