Нестле Групата отчита органичен ръст от 7.8% за 9-месечието на 2023 г. и потвърждава прогнозата си за годината.

„Нестле България" продължава устойчивата тенденция със силен двуцифрен ръст от 15.8% - с 4.3% по-висок резултат от същия период за 2022 г.

Продажби на Групата

Органичният ръст е 7.8%. Ценообразуването е 8.4%, отразявайки въздействието на инфлацията на разходите през последните две години. Реалният вътрешен ръст (RIG) е - 0.6%, повлиян от оптимизацията на портфолиото и оставащите ограничения на капацитета.

През третото тримесечие RIG се подобри до -0.3%, въпреки временните ограничения на капацитета за Perrier и краткосрочното ограничение на доставките на витамини, минерали и добавки, което се появи през август.

Ръстът е широкообхватен в повечето географски области и категории. На развитите пазари органичният ръст е 6.9%, воден от ценообразуването с отрицателен реален вътрешен ръст (RIG).

В нововъзникващите пазари органичният ръст е 9.0%, движен от цените и леко положителния реален вътрешен ръст (RIG).

По продуктова категория Purina PetCare има най-голям принос за органичния ръст, със силно представяне във всички канали. Purina ONE , Purina Pro Plan и Felix отбелязаха двуцифрен ръст.

Кафето отбеляза висок едноцифрен ръст, с положително развитие на продажбите в различните марки и канали. Продуктите на Starbucks отчитат силен растеж, подкрепен от иновациите и пускането на предложения за готови напитки в Югоизточна Азия и Океания.

Детските храни (Infant Nutrition) отчитат висок едноцифрен ръст, с широкообхватен принос в различни марки и географски региони. Шоколадовите изделия отбеляза двуцифрен ръст, подхранван от силното развитие на продажбите за KitKat.

Млечните продукти отчитат висок едноцифрен ръст, воден от сметаната за кафе и достъпните обогатени млека. Готовите ястия и готварски продукти отбелязаха среден едноцифрен ръст със силно търсене на Maggi.

Nestlé Health Science отбеляза нисък едноцифрен ръст, тъй като продължаващата инерция за Medical Nutrition беше частично изместена от спад в продажбите на витамини, минерали и добавки. Водата отбеляза нисък едноцифрен ръст, повлиян от временните ограничения на капацитета за Perrier.

По канали органичният ръст на продажбите на дребно остава стабилен на 7.1%. Продажбите от електронната търговия са нараснали с 12.7%, достигайки 16.6% от общите продажби на Групата. Органичният растеж на каналите извън дома е 15.7%.

Нетните продажби на дялове от бизнеса намаляват продажбите с 0.8%, до голяма степен свързани с продажбата на мажоритарен дял във Freshly , както и продажбата на марката Gerber Good Start за кърмачета.

Въздействието върху продажбите от международна търговия е отрицателно със 7.4%, след широкообхватно поскъпване на швейцарския франк. Общите отчетени продажби са намалели с 0.4%, до 68.8 милиарда швейцарски франка.

Прогнозата за цялата 2023 г. е потвърдена : очакваме органичен ръст на продажбите между 7% и 8% и основен марж на оперативната печалба от  търговска дейност между 17.0% и 17.5%. Основната печалба на акция в постоянна валута се очаква да се увеличи между 6% и 10%.

Нестле България

Нестле България продължава устойчива тенденция с двуцифрен ръст от 15.8%. Резултатът показва 4.3% растеж спрямо 9-месечието на 2022г. 

Компанията демонстрира отговорност към обществото, служителите си и околната среда с инициативи, като „Нестле за Живей Активно!“, „SOS Залесяване“, „Ден на Безопасността“, затвърждавайки позицията си на посланик в областта на безопасността, физическата активност, балансираното хранене и грижата за природата. 

„Устойчивото бизнес представяне на Нестле в България продължава и в третото тримесечие и ни дава увереност за постигане на годишните ни ангажименти.

Оставаме силно ангажирани със социалната си програма и срещата ни с всички убедени като нас в значимостта на физическата активност на септемврийското издание на „Нестле за Живей Активно“ в София ни дава още по–силен мотив да я развиваме и занапред,“ казва Петър Стоилов, изпълнителен директор на „Нестле България“.