Размерът на средния осигурителен доход за страната за ноември 2023 г. е 1516.41 лв. Това обявиха от Националния осигурителен институт.

Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.12.2022 г. до 30.11.2023 г. е 1434.78 лв.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през декември 2023 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.