Декември отново се оказа най-добър за спестовниците у нас. За 31 дни българите увеличиха депозитите си с рекордните на месечна база 2.28 млрд. лв., като за първи път е отчетен ръст по показателя от повече от 2 млрд. лв.

Върховите до момента пари на депозит бяха отчетени през същия месец на 2022 и 2020 г., съответно 1.878 млрд. лв. и 1.623 млрд. лв., показва справка на Darik Business Review.

Колко спестихме за последните 12 месеца?

Данни на централната банка сочат, че през 2023 г. домакинствата са увеличили депозитите си в търговските банки с 8.332 млрд. лв. За сравнение, през 2022 г. те пораснаха с 6.175 млрд. лв., а година по-рано с нетните 5.47 млрд. лв. За три години са спестени 19.977 млрд. лв.

Колко милиона лихви платиха банките?

През декември за пети пореден месец банките са платили повече от 10 млн. лв. лихви по спестяванията. Сумата за последния месец на миналата година достига 12.1 млн. лв. срещу 10.9 млн. лв. месец по-рано и 6.5 млн. лв. преди година.

За цялата 2023 г. търговските банки са платили 114.119 млн. лв. лихви спрямо 43 млн. лв. за 2022 г. и 44.5 млн. лв. година по-рано.

В каква валута пестят българите?

През декември се запазва тенденцията да се пести основно в български левове. Увеличението при евровите депозити е от 66 млн. лв., а при другите валути (най-често щатски долари) е от 77 млн. лв. Или иначе казано, повече от 2.1 млрд. лв. от новите депозити са в лева.

Това увеличава процента на спестявания в родна валута до историческите 65.96 на сто спрямо 27.7% за тези в евро и 6.34 на сто в други валути.