ESG - Investing in our future

17 Април 2024
Planet Schwarz

Теми

Къде се намира България по своя път към изграждането на устойчива икономика и какви са приоритетите и предизвикателствата пред българския бизнес?

Как компаниите и институциите могат да си сътрудничат за постигането на общите цели и какви изисквания поставя бъдещето към корпоративните мениджъри?

Каква възвръщаемост ще осигурят инвестициите в ESG през следващите години?

Накъде се насочват зелените инвестиции?

Печалбата вече не е единственият критерий за успеха. Кои са основите на устойчивия бизнес?

Как се изгражда компания, която работи едновременно за своите акционери, служители и партньори?

Greenwashing. Какво да НЕ правим?

Готови ли са компаниите за отчитане на емисиите от обхват 3?

Пазарът на зелени облигации

Всеки бизнес иска да бъде “зелен”. Откъде да започнем?

Промишлеността вече не е синоним на замърсяване. Как ще изглеждат заводите на бъдещето?

Защо хората са един от най-важните компоненти на устойчивия бизнес?

Програма

10:00 - 10:10

Официално откриване

Христо Христов , изпълнителен директор на  Дарик радио

10:10 - 10:25

Основни политики и стратегии, насърчаващи ESG сектора в България

Мартин Гиков, заместник -министър на иновациите и растежа

10:25 - 10:40

Налага ли се преформулиране на смисъла и значението на ESG в контекста на новите глобални политически и икономически реалности?  

Боян Рашев, управляващ партньор на denkstatt България

10:40 – 11:10

Бизнес политиките, които превръщат устойчивото развитие в приоритет

Петя Манастирска, мениджър „Устойчиво развитие и качество“ в Девин ЕАД

Анелия Иванова, мениджър връзки с обществеността във Филип Морис България

Милен Христов, директор Финанси и инвестиции в Mr. Bricolage

11:10 - 11:25

Какви са новите регулаторни изисквания към бизнеса по отношение на ESG стандартите?

Георги Стоянов, старши одит мениджър и член на ИДЕС 

11:25 - 11:45

Кафе пауза

11:45 – 12:00

Напредъкът на Летище София в сферата на устойчивостта

Антоанета Стоянова, директор ESG на Летище София

Модератор: Денислав Борисов, маркетинг директор в denkstatt България

12:00 – 12:15

Какви са ESG предизвикателствата във фармацевтичната индустрия?

Иван Рангелов, главен финансов директор за Клъстер Балкани на AstraZeneca

12:15 – 12:30

Как новите изисквания и регулации влияят на банковия сектор?

Стоян Цветков, Изпълнителен директор и член на Управителния съвет на „Инвестбанк“ АД

12:30 – 12:45

Какво включват ESG регулациите за листваните компании и кого засягат?

Христина  Пендичева, член на Съвета на директорите на БФБ

12:45 - 13:30

Обяд

Лектори

Георги Стоянов

Георги Стоянов

старши одит мениджър и член на ИДЕС

Боян Рашев

Боян Рашев

управляващ партньор в denkstatt България

Христо Христов

Христо Христов

изпълнителен директор на Дарик радио

Антоанета Стоянова

Антоанета Стоянова

директор ESG на Летище София

Христина Пендичева

Христина Пендичева

член на Съвета на директорите на БФБ

Иван Рангелов

Иван Рангелов

главен финансов директор за Клъстер Балкани в AstraZeneca

Денислав Борисов

Денислав Борисов

маркетинг директор в denkstatt

Петя Манастирска

Петя Манастирска

мениджър "Устойчиво развитие и качество" в „Девин“ ЕАД

Иван Нончев

Иван Нончев

Журналист, Darik Business Review

Анелия Иванова

Анелия Иванова

мениджър връзки с обществеността във Филип Морис България

Мартин Гиков

Мартин Гиков

заместник-министър на иновациите и растежа

Стоян Цветков

Стоян Цветков

изпълнителен директор и член на Управителния съвет на Инвестбанк АД

Милен Христов

Милен Христов

директор Финанси и инвестиции в Доверие Брико АД /Mr.Bricolage – България/

Партньори

С ПОДКРЕПАТА НА

Denkstatt SOF Connect PMI ИДЕС Planet Schwarz Darik Булстрад Виена Иншурънс Груп Девин AstraZeneca Dir.bg Mr. Bricolage