През първото тримесечие на 2024 г. новорегистрираните фирми у нас са 12 229, а обявените в несъстоятелност - 992, сочат данни на Националния статистически институт.

В сравнение със същото тримесечие на 2023 г., общият брой на новорегистрираните намалява със 7.4%, а този на банкрутиралите - с 14.1%.

Новорегистрираните фирми са се увеличили с 13.1%, а тези, обявили несъстоятелност - с 1.5%, в сравнение с четвъртото тримесечие на 2023 г. 

Разпределение на новорегистрираните и обявилите банкрут фирми по сектори

От всички новорегистрирани фирми през първото тримесечие на 2024 г., най-много са в сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - 88.4%. При обявените в несъстоятелност отново най-голям брой попадат в същия сектор - 78.3%.