Депозитите на домакинствата отчитат ръст за 23-и пореден месец, сочи справка на Darik Business Review. Повишението през април е от 734.9 млн. лв. което е по-малко от ръста спрямо година по-рано – 903 млн. лв.

В предходните месеци беше отчетено нарастване на спестяванията на населението от респективно 748 и 725 млн. лв. За първите четири месеца на 2024 г. те спестиха 2.45 млрд. лв. срещу 2.34 млрд. лв. за периода януари – април на 2023 г. 

За 14 месеца нетното повишение на новите спестявания на населението отчита ръст от близо 10 млрд. лв. (бел. ред. 9.77 млрд. лв.). В периода попада и миналият декември, когато беше отчетено рекордно месечно нарастване на депозитите в историята – 2.28 млрд. лв.  

Лихвите 

От началото на годината спестителите са получили 51.4 млн. лв. доходи от лихви, като в последните два месеца сумите са над 13 млн. лв. – съответно 13.5 и 13.4 млн. лв. 

Повишените лихвени нива на депозитите при част от банките видят до значително нарастване на доходите от това перо за домакинствата. Преди година те получиха 32.4 млн. лв. лихви за периода януари – април, а през 2022 г. сумата беше едва 11.3 млн. лв. 

Делът на левовите спестявания с нов рекорд 

Българинът продължава да трупа депозити в левове. Процентно те вече са 66.43 на сто, което е нова рекордна стойност спрямо 66.25 на сто преди месец и 63.88 на сто преди година. 

Спад се отчита както при евро спестяванията, така и при тези в други валути (най-често щатски долари), които вече имат дял от 27.36 и 6.22 на сто спрямо 29.34 и 6.78 на сто преди 12 месеца.