Изпълнителният директор на Българската банка за развитие Илия Караниколов е избран за член на Управителния съвет на Европейската асоциация на публичните банки. Това е неговият втори мандат в борда на организацията, след като е заемал ръководния пост в периода 2011-2013 г. 

ЕАПБ е едно от най-утвърдените сдружения на кредитни институции в Европа, в което членуват над 90 финансови институции от 17 държави, работещи в сектора на публично-частните инвестиции. 

С обща балансова стойност от около 3.4 трилиона евро и пазарен дял от 15%, членовете на организацията представляват значителна част от европейския финансов сектор.

Банката за развитие е член на Европейската асоциация на публичните банки от 2005 г. Сдружението е създадено през 2000 г., за да представлява интересите на държавните банки и банките за развитие на европейско ниво.

"Новото ръководство на асоциацията е изразител на общия ангажимент на публичните банки да предоставят иновативни решения, които да допринасят за благосъстоянието и напредъка на Европа", заяви главният изпълнителен директор на ЕАПБ Лидвин Ван Велден по време на общото събрание в Барселона. 

"Във времена на промени ние осигуряваме устойчивост, като предлагаме финансови решения, които поддържат качеството на живот на европейците и подобряват геополитическите позиции на Европа“, допълни тя.