Спад на строителната продукция от 0.7% през април 2024 г. спрямо предходния месец - това показват предварителни и сезонно изгладени данни на Националния статистически институт (НСИ).

Календарно изгладените данни показват увеличение с 2.8% на строителната продукция, в сравнение със същия месец на 2023 г.

Месечни изменения

През април 2024 г. е отчетено намаление спрямо предходния месец при строителството на съоръжения - с 1.3%, при продукцията от специализирани строителни дейности - с 0.7%, и при сградното строителство - с 0.3%.

Годишни изменения

През април 2024 г., в сравнение със същия месец на 2023 г., е регистрирано повишение на продукцията при специализираните строителни дейности - с 6.9%, и при строителството на съоръжения - с 2.4%. При сградното строителство се наблюдава намаление - с 0.2%.