Пейсера България (Paysera) планира да набере 1.988 млн. лв. от своето първично публично предлагане, което ще се състои на 12 юни (сряда) на пазар beam на Българска фондова борса. 

Компанията ще предложи на инвеститорите 163 000 акции на цена от 12.20 лв. за лот. 

Набраните средства ще бъдат използвани за подготовка за локален лиценз за дружество за електронни пари и покриване на капиталови регулаторни изисквания, развитие на основните платежни услуги и учредяване на дружество за колективно финансиране с фокус ипотечно кредитиране.  

Какво развитие прогнозират от компанията при набирането на близо 2 млн. лв.? 

През 2023 г. компанията генерира приходи от 4 млн. лв. и завърши със загуба от 99 хил. лв. Прогнозата за настоящата година е за постъпления от 5.8 млн. лв. и загуба от 732 хил. лв. 

Очакванията са, че Paysera ще излезе на печалба от 2025 г. (бел. ред. 1.534 млн. лв.) при приходи от 9.4 млн. лв.  

Подобряването на финансовите резултати ще продължи и през следващите години. За 2026 и 2027 г. се очаква нетна печалба от 2.19 млн. лв. и 3.8 млн. лв., а за 2028 г. – 5.895 млн. лв. 

Приходите за периода 2026-2028 г. се очаква да достигнат 11.5, 14.8 и 18.7 млн. лв. 

За какво ще бъдат използвани набраните средства? 

Общо 500 хил. лв. ще се насочат към покриване на капиталови регулаторни изисквания, а респективно 450 и 400 хил. лв. се предвиждат за технологично усъвършенстване на платформата на Paysera и учредяване на дъщерно дружество, доставчик на услуга за колективно финансиране. 
 

Съответно 300 и 200 хил. лв. ще се инвестират в развитие и популяризиране на Open Banking разплащанията в България и Румъния и развитие на търговска мрежа за физически ПОС устройства, свързани с Paysera сметки. 

Ще разпределя ли компанията дивидент? 

Текущите акционери в компанията се задължават да не продават повече от 5% от притежаваните акции в следващите 5 г. Дружеството пък ще разпределя поне 30% от печалбата си като дивидент между акционерите. 

* Материалът е с информативен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.