През първото тримесечие на 2024 г. в пенсионноосигурителните дружества са подадени общо 115 764 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средствата от един пенсионен фонд в друг.

Общо 89 774 осигурени лица от подалите заявления през първото тримесечие на 2024 г. са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване.

Общата сума на прехвърлените средства на осигурени лица с променено участие, подали заявления през първото тримесечие на годината, е 425 625 900 лв., става ясно от данни на Комисията за финансов надзор.

Справка на Darik Business Review показва, че прехвърлената сума е рекордна, тъй като за година по-рано тя се равняваше на 411.7 млн. лв., а за периода януари – март на 2022 г. възлиза на 388.5 млн. лв.

Най-много пари са прехвърлени между универсалните пенсионни фондове – 394 млн. лв., докато при професионалните и доброволните – те са респективно 30.4 и 1.08 млн. лв.

През последните четири тримесечия между фондовете са прехвърлени 1.502 млрд. лв., сочат наши изчисления. Сумата отново е върхова стойност за индустрията.

В края на периода активите на пенсионните фондове в страната възлиза на 23.43 млрд. лв., или иначе казано - делът на прехвърлените пари възлиза на 1.82 на сто.

Средният размер на прехвърлените средства на едно осигурено лице, променило участието си, достига 4 741.08 лв. спрямо 4 223.83 лв. за преди година. Най-висока е тази стойност при професионалните фондове – 5 257 лв. срещу 4 705 за универсалните и 4 618 лв. за доброволните.