През май  2024 г. се наблюдава понижение на оборота с 0.8% спрямо предходния месец по съпоставими цени в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“, сочат сезонните, предварително изгладени данни на Националния статистически институт (НСИ).

Търговският оборот нараства с 1.6% спрямо май 2023 г., показват календарно изгладените данни.

Месечни изменения

През май 2024 г. е отчетено намаление на оборота при „Търговия на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали“ - с 9.7% и  „Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали“ - с 3.4%, докато при „Търговия на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“ се запазва нивото от предходния месец. 

В групата „Търговия на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали“, намаление е отчетено във всички подгрупи, като по–съществено е при „Търговия на дребно с компютърна и комуникационна техника” - с 15.8%.

Годишни изменения

През май 2024 г. в сравнение със същия месец на 2023 г. е регистрирано увеличение на оборота при „Търговия на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“ - с 9.4% и „Търговия на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали“ - с 1.0%. Намаление е отчетено при „Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали“ - с 13.5%.

В групата „Търговия на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали“ значително увеличение се наблюдава при „Търговия на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия“ - с 11.4% и „Търговия с фармацевтични и медицински стоки, козметика и тоалетни принадлежности“ - с 6.9%. Намаление е отчетено в „Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет“ - с 5.0% и „Търговия на дребно с компютърна и комуникационна техника“ - с 4.8%.