През май 2024 г. в страната са функционирали 2 613 обекта с 10 или повече легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, със 105.6 хил. стаи и 233.5 хил. легла в тях.

В сравнение със същия месец на предходната година, местата за настаняване се увеличават с 4.9%, а броят на леглата в тях - с 4.4%, сочат данни на Националния статистически институт.

Общият брой на нощувките е 1 426.9 хил., или с 14.4% повече, в сравнение с година по-рано. Българските граждани са реализирали 740.6 хил. нощувки, а чуждите - 686.2 хиляди.

В местата за настаняване с 4 и 5 звезди са реализирани 82.0% от общия брой нощувки на чужди и 43.7% - на български граждани. В 3-звездните са осъществени 10.5% от нощувките на чужди и 27.5% - на български граждани, докато в 1 и 2 звезди те са съответно 7.5 и 28.8%.

Броят на пренощувалите лица се увеличава с 15.9%, в сравнение със същия месец на 2023 г., достигайки 611.1 хил., като е отчетено увеличение както при чуждите граждани - с 29.0%, така и при българските - с 8.7%.

Нощувалите български граждани са 370.4 хил. и са реализирали средно по 2.0 нощувки. Чуждите граждани са 240.7 хил. със средно по 2.9 нощувки, като 80.1% от тях са пребивавали в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.

Общата заетост на леглата е 20.9%, като се увеличава с 1.7 процентни пункта, в сравнение с година по-рано. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 23.5%, следват тези с 3 звезди - 20.1%, и с 1 и 2 звезди - 15.9%.

Приходите от нощувки се увеличават с 32.2% спрямо същия месец на предходната година и достигат 115.9 млн. лв., като 58.8 млн. лв. са от чужди, а 57.1 млн. лв. - от български граждани.