Сребърна възпоменателна монета на тема "Голям гмурец" пуска в обращения БНБ. Част от серията „Природно разнообразие в Република България“, тя ще е на разположение на колекционерите от понеделник, 19 септември.

Цената на монетата е 108 лева. Номиналната й стойност е 10 лева. На лицето й е изобразена емблемата на БНБ, а на гърба - плуващ голям гмурец. Тиражът е 5000 броя.

Монетата ще се продава на две каси на БНБ на пл. „Княз Александър I“ № 1 и четири каси в Касов център на БНБ на ул. „Михаил Тенев“ № 10, както и в офиси и клонове на Банка ДСК АД, Първа инвестиционна банка АД, Кей Би Си Банк България ЕАД, Тексим Банк АД и Централна кооперативна банка АД.

В периода от 19 до 21 септември 2022 г., включително, всеки ще може да закупи от БНБ по една монета, независимо дали го прави от свое име или за друго лице чрез нотариално заверено изрично пълномощно за закупуването на конкретната възпоменателна монета, предупреждават от централната банка.

След този период „Голям гмурец“ ще се продава без ограничения на пълнолетни лица.