Българските домакинства продължават да заемат пари от банките, възползвайките се от последните месеци на по-ниски лихви.

Данните на Българска народна банка показаха, че през август са изтеглени 565.8 млн. лв. жилищни кредити и 731.6 млн. лв. потребителски заеми.

Месец по-рано сумите се равняваха на съответно 536.6 млн. лв. и 701.8 млн. лв.

Другите кредити за последните два месеца са 22.5 и 30.2 млн. лв.

Или иначе казано – само за последните два месеца са изтеглени заеми за над 2.58 млрд. лв., като 20% от тях са предоговорени кредити и  рефинансиране на стари задължения.

Общ обем кредити към 31 август

Днес домакинствата имат кредити, обезпечени с жилищен имот за 17.415 млрд. лв. и потребителски заеми за 15.87 млн. лв.

Левът продължава да е основна валута 

Въпреки че страната ни се намира на крачка от евентуално присъединяване към еврозоната, над 90% от кредитите на населението са в лева.

Процентът при жилищните кредити е 92.6, докато при потребителските – 93.8 на сто.

Какви лихви плащаме?

За първите осем месеца на 2022 г. (бел. ред. до 31 август) домакинствата са платили над 1 млрд. лв. лихви по заемите си.

Общо 346 млн. лв. са лихвите, платени по жилищните кредити, а по потребителските сумата е 723 млн. лв.