Средният лихвен процент по жилищните кредити в левове се е повишил през август с 0.02 пр. п. Това се случва само месец, след като лихвите по ипотечните кредити достигнаха исторически минимум от 2.47%.

Нивото от 2.49% все пак е с 0.19 пр. п. по-ниско спрямо година по-рано, когато лихвите бяха на ниво от 2.68%, сочи справка на Darik Business Review на база данни от Българска народна банка.

Годишният процент на разходите (ГПР), който включва всички разходи по заема, също бележи минимален ръст през август - от 0.05 пр. п. до настоящите 2.76%. Само преди година ГПР беше близо 3% (бел. ред. 2.97%).

Колко кредити взехме през август?

През август домакинствата са изтеглили жилищни кредити за 565.8 млн. лв., от които 149.1 млн. лв. са предоговорени заеми, както и кредити за рефинансиране на съществуващи задължения.

Населението в страната се възползва от една от последните възможности да договори по-ниски лихви, тъй като Европейската централна банка вече предприе две увеличение на основната си лихва – от 0.50 пр. п. и 0.75 пр. п.

Според прогнозите на пазарните наблюдатели, през октомври ЕЦБ ще прибегне до нов ръст на лихвите. Очакванията са това да бъдат нови 0.75 пр. п.

Повишението ще засегне първоначално новите кредитополучатели, а от 2023 г. банките, по всяка вероятност, ще актуализират и лихвите по старите кредити, в случай че те не са с фиксирана лихва.

Какви са средните лихви по потребителските заеми, овърдрафта и кредитните карти?

През август 2022 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове се увеличава с 0.07 пр. п. до 8.26%, а годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити – с 0.11 пр. п. до 8.78%.

Средният лихвен процент по овърдрафта в левове намалява с 0.04 пр. п. до 14.38%, а при кредитите по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове – с 0.01 пр. п. до 20.39%.