През третото тримесечие на 2022 г. на родния капиталов пазар, включващ Българска фондова борса и MTF SOFIA, са сключени 28 372 сделки.

Прехвърлени бяха книжа за 190.89 млн. лв. при двойно отчитане на сделките.

Данни от тримесечия бюлетин на борсовия оператор показват, че сделки за периода са извършили 33 инвестиционни посредници.

Кои са лидерите?

Оборот

Общо 13 от посредниците отчитат оборот от над 4 млн. лв. Това са и всички инвестиционни компании, които са реализирали сделки за над 1 млн. лв.

Лидерските позиции по този показател са за Евро-Финанс и Карол, отчели обороти за 30.2 и 27.9 млн. лв.

Елана трейдинг се нарежда на трето място с 25.34 млн. лв., следвана от АБВ Инвестиции и БенчМарк Финанс, осъществили сделки за 21 и 20 млн. лв.

С оборот от малко над 14 млн. лв. могат да се похвалят Първа Финансова Брокерска Къща и Реал Финанс.

В топ 10 по оборот попадат още София Интернешънъл Секюритиз, Централна кооперативна банка и Инвестбанк.

Сред лидерите са още Дилингова Финансова Компания, Юг Маркет и Капман, сключили сделки за 5 млн. лв., 4.12 млн. лв. и 4.1 млн. лв.

Общият изтъргуван оборот на всички останали 20 посредника възлиза на 4.8 млн. лв.

Сделки

Едва пет инвестиционни посредника имат по над 1 000 сделки. Челната позиция се държи от Карол с 11 002, следван от Елена трейдинг и БенчМарк Финанс с респективно 6 768 и 2 449 трансакции.

Първа Финансова Брокерска Къща и Юг Маркет са осъществели 1 765 и 1 358 сделки.

В челото са още Капман и АБВ Инвестиции, участвали в 959 и 921 трансакции.

Общо 20 от инвестиционните посредници в страната имат по под 100 сделки за периода. Съвкупно те са реализирали 819 сделки.

* Материалът е с информативен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.