Достъпност на 5G мрежата на Yettel за поне 85% от населението в България до 2026 г., събрани поне 127 000 кг електронни отпадъци и жени на 40% от технологичните позиции в компанията.

Това са само част от целите, записани в петгодишната стратегия за устойчиво развитие на Yettel, която беше представена тази седмица.

Тя е резултат от широко сътрудничество между Yettel България и останалите компании от PPF Telecom Group, като кореспондира с бизнес целите на телекома.

Джейсън Кинг, главен изпълнителен директор на Yettel

„Ние се ангажираме с отговорно и прозрачно управление на технологиите, които развиваме. Едновременно с това си поставяме за цел да предлагаме надеждни и безопасни услуги и дигитални решения на  своите клиенти, да  обръщаме сериозно внимание  на  екологичното и социално въздействие, което нашата компания оказва, и да се грижим за своите служители“, каза Джейсън Кинг, главен изпълнителен директор на Yettel.

„Нашата стратегия и цели са в съответствие с общата стратегия за устойчиво развитие на PPF Telecom Group и допринасят за плановете на групата за значително намаляване на нашите емисии и постигане на климатична неутралност.”

Стратегията за устойчиво развитие се базира на четири стълба:

Намаляване на отпечатъка върху околната среда

Компанията ще се фокусира върху устройствата за събиране и рециклиране, като целта е до 2028 г. да са събрани поне 127 000 килограма електронни отпадъци. Това е ръст от 30% в събираемостта, в сравнение с 2021 г., когато са отклонени от депониране в околната среда 21 586 кг електронни отпадъци.

Телекомът ще ограничи използването на опаковки, включително и тези, гарантиращи безопасен превоз на мобилни устройства и аксесоари, за да намали с 40% до 2028 г. отпадъците от опаковки, генерирани за целите на транспортирането, като част от собствените дейности на компанията.

В следващите 12 до 24 месеца ще бъде изготвена и цялостна програма, която да позволи на Yettel България да понижи емисиите на парникови газове.

Стратегия за устойчиво развитие 2028

Поставяне на хората в центъра на всичко, което компанията прави

След целите на компанията е постигането на добър баланс мъже/жени на различните нива и позиции, като до 2028 г. 40% от технологичните роли в Yettel трябва да бъдат заемани от представителки на нежния пол. Към 2021 г. процентът жени/мъже, заемащи технологични постове, е 31%/69%.

От телекома си поставят за цел още всички служители да посвещават общо минимум 1000 работни часа всяка година на доброволчески инициативи, допринасящи за екологични каузи.

Компанията се ангажира да достигне до 2 500 000 души годишно чрез кампании, повишаващи осведомеността по темите за устойчиво развитие.

Развитие на технологии, които подпомагат устойчивото бъдеще

Сред целите, записани в стратегията за устойчиво развитие на Yettel България, е достъпна 5G свързаност за най-малко 85% от българското население до 2026 г. със скорост на връзка над 1 Gbps в градските райони (с население над 30 000 души).

Компанията поема и ангажимент всяка година 40 000 деца да бъдат информирани за своята онлайн безопасност, а 10 000 души да подобрят дигиталните си умения.

Планира се още всяка година да се разработва поне по едно дигитално решение, подпомагащо устойчивия начин на живот на клиентите, както и инвестиции в научноизследователска дейност и развитие на иновативни продукти, решения и проекти.

Управление, основано на почтеност и прозрачност

До края на 2023 г. 100% от ръководството на компанията и 50% от служителите ще преминат обучения на тема устойчиво бизнес развитие.

Предвижда се и разработването на подробен план за ангажиране на доставчиците с целите на устойчивото развитие до края на 2024 г.

Заедно със стратегията за устойчиво развитие на 19 октомври беше представен и докладът за устойчивост на Yettel за 2021 г., който е „нулев“ - показва ангажимента на компанията да отчита публично постигнатите резултати през следващите пет години. 

Целият доклад и стратегията за устойчиво развитие на телекома можете да откриете на сайта на оператора.

Yettel България е най-големият по приходи доставчик на мобилни телекомуникации у нас.

Компанията свързва над 3 милиона клиенти и осигурява покритие на мобилната мрежа за над 99% от българското население.

В допълнение към централния офис, склад и сервиз за мобилни устройства в София, Yettel оперира в над 180 магазина на 105 локации в страната.