56.8% ръст на производствените цени през септември 2022 г., в сравнение със септември 2021 г., отчита Националният статистически институт.

Най-впечатляващ ръст е отчетен при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - от 148.3%, в преработващата промишленост - с 22.7%, и в добивната промишленост - със 17.9%.

В преработващата промишленост значително повишение на цените е отчетено при: производството на химични продукти - с 48.8%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 33.5%, производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 32.0%, производството на хранителни продукти - с 29.7%.

Общият индекс на цените на производител се увеличава с 6.8% през септември 2022 г. спрямо предходния месец. Значителен ръст е регистриран при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 15.6%, в добивната промишленост - с 6.5%, и в преработващата промишленост - с 0.7%.

Повишение на цените на производител в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение - с 4.2%, производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 3.6%, производството на дървен материал и изделия от него без мебели - с 2.4%.

По-ниски цени са отчетени при производството на изделия от каучук и пластмаси, при печатната дейност и възпроизвеждане на записани носители - по 0.7%, и при обработката на кожи, производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 0.3%.

НСИ

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар се увеличава с 9.2% през септември 2022 г. спрямо предходния месец. Ръст е регистриран при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 15.5%, в добивната промишленост - с 2.0%, и в преработващата промишленост - с 1.7%.

Повишение на цените на производител в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 3.4%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 2.9%, производството на облекло - с 2.3%, производството на напитки - с 2.2%.

По-ниски цени са отчетени при печатната дейност и възпроизвеждане на записани носители - с 0.4%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар нараства със 78.1% през септември 2022 г. в сравнение със същия месец на 2021 година. Ръст на цените е регистриран при: производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - със 147.0%, преработващата промишленост - с 31.2%, и добивната промишленост - с 14.1%.

Спрямо септември 2021 г. съществено увеличение на цените в преработващата промишленост е отчетено при: производството на химични продукти - със 70.0%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 61.5%, производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 36.5%, производството на хранителни продукти - с 30.9%.

Индексът на цените на производител на международния пазар се увеличава с 1.7% през септември 2022 г. спрямо предходния месец, а спрямо съответния месец на 2021 г. увеличението е с 23.0%.