През първите девет месеца на 2022 г. от България са изнесени стоки на обща стойност 70.02 млрд. лв., което е с 40.1% повече, в сравнение със същия период на 2021 г.

Вносът за същия период нараства с 45.4% на годишна база до 79.89 млрд. лв. Това показват данните на Националния статистически институт.  

Само за месец септември 2022 г. общият износ на стоки възлиза на 7.87 млрд. лв. и нараства с 29.8% спрямо същия месец на предходната година, докато вносът отчита ръст от 47.1% до 9.71 млрд. лв. 

Износът за държавите извън Европейския съюз за първите девет месеца на годината възлиза на 22.81 млрд. лв., а този за ЕС е в размер на 47.21 млрд. лв. 

Основните търговски партньори на България са Турция, Сърбия, Украйна, Съединените американски щати, Република Северна Македония, Обединеното кралство и Китай, които формират 51.4% от износа за трети страни. 

Вносът от страните извън ЕС за първите девет месеца на годината е на стойност 36.1 млрд. лв., а този от Общността е в размер на 43.79 млрд. лв. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Украйна. 

Общото външнотърговско салдо на страната за деветмесечието е отрицателно и е на стойност 9.87 млрд. лева, а само за месец септември дефицитът е на стойност 1.85 млрд. лв. 

Салдото по външната търговия на България в рамките на Европейския съюз е положително за периода януари-септември 2022 г., в размер на 3.42 млрд. лв., но това с държавите извън Общността е отрицателно и възлиза на 13.3 млрд. лв.