Годишната инфлация за октомври 2022 г. възлиза на 17.6%.

Това представлява спад от 1.1 процентни пункта спрямо предходния месец, когато годишният ръст на потребителските цени достигна 18.7 на сто и е първото понижение на показателя от януари 2021 г насам.

Това показва справка на Darik Business Review в данните на Националния статистически институт. 

През октомври 2022 г. месечната инфлация е 0.9% спрямо предходния месец. 

Инфлацията от началото на годината (октомври 2022 г. спрямо декември 2021 г.) е 15.0%, а средногодишната инфлация за периода ноември 2021 - октомври 2022 г. спрямо периода ноември 2020 - октомври 2021 г. е 13.8%. 

През октомври 2022 г. спрямо предходния месец септември най-голямо увеличение на цените се наблюдава в групите облекло и обувки (със 7%), развлечения и култура (2.7%) и хранителни продукти и безалкохолни напитки (2.3%).

Намаление на цените пък е регистрирано в групите жилища, вода, електроенергия, газ и други горива (-2.1%), транспорт (-1.4%) и съобщения (-0.1%).

Данните на НСИ показват още, че цените на продуктите от т. нар. "малка кошница", която включва най-необходимите стоки и услуги, продължават да растат с по-високи темпове от средните за страната. 

През октомври тази година спрямо предходния месец инфлацията на продуктите от първа необходимост достига 1.9%, а от началото на годината възлиза на 19.7 на сто. 

С помощта на калкулатора на Darik Business Review можете да изчислите каква е личната ви инфлация спрямо средната за страната.