От началото на пандемията парите в обращение у нас са се увеличили с повече от 12 млрд. лв., сочат изчисления на Darik Business Review на база данни от централната ни банка.

В края на октомври те достигат нова рекордна стойност – 25.97 млрд. лв. спрямо 23.12 млрд. лв. 12 месеца по-рано.

В края на февруари 2020 г., или броени дни преди локдаунда в страната, сумата е 17.7 млрд. лв.

Над 86% от парите в обращение се състоят от банкноти от 50 и 100 лева.

Общата стойност на столевките днес възлиза на 11.02 млрд. лв., а на банкнотите от 50 лева –  на 11.45 млрд. лв.

През последния месец се отчита спад на банкнотите от 5, 10 и 20 лева в обращение.

Общ брой на банкнотите към 31 октомври

Най-голям е броят на банкнотите от 50 лева в паричното ни предлагане. Те нарастват до 229 млн. броя спрямо 202.8 млн. броя година по-рано.

20-левките намаляват за година от 133.5 млн. броя на 123.6 млн. броя, а столевките се увеличават от 92.8 млн. банкноти на 110.2 млн. банкноти.

В паричното ни предлагане, по последни данни, има 86.5 млн. банкноти от 10 лева и 30.8 млн. броя от 5 лева.

Монетите от 1 и 2 лева

През октомври, както и през всеки месец от последната година, продължава увеличението на монетите от 1 и 2 лева в паричното предлагане.

Днес те вече са 179 млн. броя за 1 лев и 83.7 млн. броя за 2 лева.