Дружествата, специализирани в кредитирането, отчитат рекордна печалба към 30 септември, става ясно от данни на централната ни банка.

Положителният финансов резултат възлиза на 395 млн. лв., спрямо 372 млн. лв. печалба за година по-рано и 277 млн. лв. за първите девет месеца на 2020 г.

Резултатът е почти идентичен с печалбата, обявена за цялата 2021 г., възлязла на 398 млн. лв.

Ето защо е напълно възможно компаниите за бързи кредити да изпратят рекордна 2022 г.

Необслужени заеми

Общият размер на необслужените заеми към края на септември се увеличава до 346 млн. лв. Това представлява ръст от 23% спрямо година по-рано, когато те достигнаха 281 млн. лв. 
 

Нивото на необслужените кредити спрямо общия размер на предоставените заеми се запазва на ниво от малко над 8%, сочат изчисления на Darik Business Review.

Домакинствата

Домакинствата продължават да са основни клиенти на компании за бързи кредити. В края на септември те съставляват дял от 71.6 на сто от всички вземания, докато предоставените заеми на нединансовите предприятия достигат 25.9 на сто.

В края на третото тримесечие в страната оперират 173 компании, специализирани в кредитирането. Броят им е с 4 по-голям спрямо година по-рано.