1.61 млрд. лева е съвкупният ефект от дейността на Лидл България върху икономиката на страната за 2021 г.

Това показва оценката на „икономическия отпечатък“ на компанията, изготвена от експертите от Института за пазарна икономика (ИПИ).

Преките ефекти от дейността на веригата у нас се изчисляват на 942 млн. лева, като в тях се включват разходите за български стоки (620 млн. лв.), за услуги (139 млн. лева) и за възнаграждения (71 млн. лв.), както и инвестиции на стойност 112 млн. лв.

Непреките ефекти от дейността на Лидл България у нас за 2021 г. са на стойност 670 млн. лв.

Българските доставчици на стоки за компанията са допринесли за 460 млн. лева непреки ефекти, инвестирайки на свой ред в суровини, промишлени стоки и изплащайки възнаграждения на служителите си. Доставчиците на услуги пък имат непряк принос от 86 млн. лева.

Инвестициите на Лидл България в сгради, подобрения на имоти, машини и оборудване са генерирали 83 млн. лева непреки ефекти върху родната икономика.

Служителите на веригата, която през настоящата година дава работа на над 3 700 души, чрез влагането на доходите си в различни стоки и услуги, са произвели непреки ефекти на стойност 41 млн. лева.

100 лева разходи на Лидл у нас = 171 лева принос за икономиката

Всеки 100 лева, похарчени от Лидл у нас, създават допълнителна стойност от 71 лв., съобщи главният икономист на Института за пазарна икономика Лъчезар Богданов.

Така общият принос на дейността на компанията към българската икономика на всеки 100 лева се изчислява на 171 лв.

44% ръст спрямо 2019 г.

Ефектът Лидл е отбелязал 44% ръст през 2021 г. спрямо 2019 г. – от 1.12 на 1.61 млрд. лева, посочва главният изпълнителен директор на компанията Милена Драгийска.

При преките ефекти върху българската икономика ръстът е от 53% - от 614 на 942 млн. лева, а при непреките от 32% - от 507 на 670 млн. лв.

Драгийска отдава добрите резултати на експанзията на веригата у нас, повишения експорт на български стоки в търговските обекти на Лидл извън страната, разширението на логистичната база в Равно поле, оптимизацията на процесите и новите и интересни продукти, които компанията предлага на потребителите си.

Главният изпълнителен директор на Лидл България прогнозира предизвикателна 2023 г., в която вероятният ръст на ефекта на компанията върху българската икономика ще възлезе на 6%, а през 2024 г. прогнозното повишение е между 9 и 10%.

Лидл България в цифри

  • През 2020 и 2021 г. Лидл България откри нови десет магазина и над 600 работни места у нас. Днес веригата има 113 търговски обекта в страната, две логистични бази и над 3 700 служители.
  • През 2021 г. средната месечна заплата в компанията е с 81% над средната в сектор търговия на едро и дребно и с над 53% по-висока от средната работна заплата за страната.
  • За 2021 г. плащанията за стоки към български производители възлизат на 544 млн. лв. Към тях се добавят още около 11 млн. лв. други стоки и близо 65 млн. лв. износ, реализиран от българските производители в търговската мрежа на Lidl в Европа.
  • Компанията е един от най-големите данъкоплатци в страната - през 2021 г. Лидл България е внесла 42.3 млн. данъци в държавния и местните бюджети.