49.2% ръст на посещенията на чужденци у нас през остомври, в сравнение със същия месец през миналата година, регистрира Националният статистически институт. 

Те възлизат на 847.1 хил., а транзитните преминавания през страната са 327.7 хил., или 38.7% от всички посещения на чужденци в България.

НСИ

От общия брой чужденци, посетили България през октомври 2022 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 46.4% и достига 392.7 хил., като най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния - 37.4% и Гърция - 23.9%.

Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“* са 370.0 хил., или 43.7% от всички посещения в България. Най-голям брой посещения са регистрирани от Турция - 164.0 хил., или 44.3% от посещенията в тази група.

Най-много посещения в България през октомври 2022 г. са реализирали гражданите от: Турция - 164.0 хил., Румъния - 146.8 хил., Гърция - 94.0 хил., Украйна - 74.4 хил., Сърбия - 56.1 хил., Република Северна Македония - 45.3 хил., Германия - 41.9 хил., Полша - 19.9 хил., Обединеното кралство - 17.5 хил., Италия - 14.7 хиляди.

НСИ

През октомври 2022 г. преобладава делът на посещенията с други цели - 50.1%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия - 34.6%, и със служебна цел - 15.3%.

15.3% ръст на пътуванията на български граждани в чужбина през октомври 2022 г. спрямо октомври 2021 г. регистрира още Националния статистически институт. През месеца те възлизат на 599.5 хил.

НСИ

През октомври 2022 г. много пътувания на българи са осъществени към: Турция - 160.6 хил., Гърция - 145.1 хил., Сърбия - 57.6 хил., Румъния - 47.1 хил., Германия - 40.1 хил., Република Северна Македония - 21.2 хил., Италия - 16.6 хил., Австрия - 15.0 хил., Обединеното кралство - 13.8 хил., Испания - 11.6 хиляди.

НСИ

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през октомври 2022 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 42.3%, следвани от тези с цел почивка и екскурзия - 35.4%, и със служебна цел - 22.3%, сочат още данните на НСИ.

* Включва страните в Европа извън Европейския съюз.