От 5 декември 2022 г. Българската народна банка пуска в обращение сребърна възпоменателна монета с частично позлатяване на тема „Цар Калоян“ от серията "Средновековни български владетели".

Цената на монетата е 114 (сто и четиринадесет) лева.

Монетата е с тегло от 23.33 г. и е с тираж от 5 000 броя.

Автор на художествения проект е Светлин Балездров.

Монетата ще се продава в Българската народна банка – на две каси на пл. „Княз Александър I“ № 1 и четири каси в Касов център на БНБ на ул. „Михаил Тенев“ № 10, както и в офиси и клонове на Банка ДСК АД, Кей Би Си Банк България ЕАД, Първа инвестиционна банка АД, Тексим Банк АД и Централна кооперативна банка АД.

Всеки клиент (физическо или юридическо лице) ще може да купи от касите на Българската народна банка само по 1 монета, информират от централната банка.