Общата прехвърлена сума през първите девет месеца на годината от един в друг съответен фонд възлиза на 1.1 млрд. лева, информират от Комисията за финансов надзор.

Най-много 996.28 млн. лв. са прехвърлените средства между универсалните фондове. Сумите в професионалните и доброволните фондове възлизат съответно на 86.9 млн. лв. и 19.46 млн. лв..

Относителният дял на прехвърлените средства, спрямо средния размер на нетните активи на универсалните пенсионни фондове, е 6.15 на сто, на професионалните – 6.40 на сто и на доброволните пенсионни фондове – 1.49 на сто.

Общо 265 983 лица са се възползвали от правото си да сменят своя пенсионен фонд от началото на годината.

Какво се случи през третото тримесечие на 2022 г.?

Общият размер на прехвърлените средства през третото тримесечие на годината е 327 млн. лв. В първите две тримесечия на годината сумите възлязоха на 387 и 388 млн. лв., сочи справка на Darik Business Review.

Над 84 хил. души са прехвърлили натрупаните средства през тримесечието, като 77 хил. от тях са направили това с вноските си в универсалните пенсионни фондове (УПФ).