В края на деветмесечието на 2022 г. пенсионните фондове управляват нетни активи за 18.2 млрд. лева. Това е спад с повече от 1.3 млрд. лева спрямо края на миналата година. Понижението спрямо година по-рано е от около 600 млн. лв.

Най-голям спад се отчита при активите на ПОД Алианц България, Доверие и ДСК Родина, които намаляват със съвкупните 1 млрд. лева само през 2022 г.

От тези 18.2 млрд. лева активи под управление на пенсионните фондове, над 15.7 млрд. лв. са съсредоточени в Универсалните пенсионни фондове (УПФ).

Там се осигуряват за втора пенсия лицата, родени след 31 декември 1959 г. (за работещите при условията на трета категория труд). Общо към днешна дата това са 4.8 млн. души.

В какво универсалните пенсионни фондове инвестират парите ни за втора пенсия?

Повече от половината пари (53.17%) са инвестирани в дългови ценни книжа (ДЦК), издадени и гарантирани от държави или техните централни банки.

Въпреки че това са консервативни инвестиционни инструменти, те обикновено не носят висока доходност, но тяхната идея е да съхранят парите ни за пенсия.

Година по-рано в ДЦК бяха вложени 51.86% от всичките инвестиции.

Най-консервативно управляват парите ни в ДСК-Родина с 69.48%, вложени в ДЦК. Над 60 на сто е този дял и при УПФ ОББ, Пенсионноосигурителен институт (ПОИ) и ДаллБогг: Живот и здраве.

Най-малко (11.88%) са инвестирали в ДЦК от УПФ Бъдеще, докато при Съгласие, ЦКБ-Сила и Топлина този дял е около 1/3 от съвкупните им инвестиции.

В акции днес универсалните пенсионни фондове са вложили 35.52% от инвестициите си срещу 36.29% година по-рано. Именно пониженията на капиталовите пазари в последните месеци е с най-голяма тежест за слабите резултати на фондовете и намалението на активите им.

Най-голям е този дял при Бъдеще (54.76%), следван от Топлина (48.58%) и ЦКБ-Сила (41.78%).

Най-малко инвестиции в акции притежават от ДСК-Родина (27.21%) и ПОИ (23.7%).

Корпоративните облигации са третата най-голяма инвестиция на универсалните фондове. Към 30 септември те са насочили 8.79% от инвестициите си към подобен вид инструменти спрямо 9.93 на сто преди година.

Бъдеще и Съгласие са инвестирали най-много в облигации, съответно 27.96 и 23.47 на сто от всичките си инвестиции. ДаллБогг: Живот и здраве, което е най-младото пенсионни дружество у нас, за момента няма подобни инвестиции, докато при ДСК-Родина (1.87%), Алианц България (3.16%), ПОИ (4.44%) и ОББ (5.47%) те са с минимален дял.

Депозитите и инвестиционните имоти съставляват 1.07 и 1.64 на сто от общите инвестиции на УПФ. Година по-рано този дял беше равен на 0.35 и 1.56%.

Или иначе казано – наблюдава се троен ръст на депозитите – от 50 млн. лв. на 154 млн. лева., което може да се обясни с малко по-високите лихви по спестяванията.