Кредитите на домакинствата, обезпечени с жилищен имот, достигат 17.8 млрд. лева в края на ноември. Година по-рано те бяха 15.58 млрд. лв.

Въпреки че кредитите в последните години са теглени при рекордно ниски нива, все повече потребители се замислят по един основен въпрос – с колко ще нарасне месечната ми вноска?

Днес лихвите по ипотечните кредити са на нива от около 2.5%, но в последните месеци голяма част от банките предприеха увеличение на лихвените нива.

Първо, това ще засегне новите клиенти на банките, но се очаква през 2023 г. кредитите на домакинствата да бъдат актуализирани.

Според кредитния посредник КредитЦентър, лихвите през 2023 г. ще се повишат до 3.5 – 4%.

Оттам пресмятат повишението на месечната вноска при евентуален ръст на лихвите до 4.5%, или близо двойно повече спрямо рекордно ниските нива от 2.5%.

Според експертите, месечната вноска на примерен кредит от 100 000 лева ще нарасне с около 100 лева. 


Ето защо днес е добре да предвидим това евентуално повишение на месечната ни вноска (с около 15-20%), ако прибягваме до теглене на кредит.

Какво можем да направим, ако не можем да се справим с увеличението?

Един от вариантите за това е предоговаряне на условията по кредита, за да можем да плащаме по-малки месечни вноски.

Разбира се, можете да проучите и условията на другите банки, за да рефинансирате заема си.