През 2021 г. средната годишна коригирана заплата на пълно работно време за служителите в Европейския съюз е била 33 500 евро, показват данните на Евростат.  

Статистическата служба публикува този показател за първи път. Директивата за т. нар. “синя карта” предписва използването на този показател за определянето на средната брутна годишна заплата за всяка държава-членка на ЕС и предоставянето на разрешителни за работа на висококвалифицирани работници. 

Директивата има за цел да привлече висококвалифицирани кадри в ЕС при по-гъвкави условия за прием, с разширени права и възможност за по-лесно преместване в друга държава-членка на ЕС за притежателите на синя карта.

Евростат

Индикаторът се основава на комбинация от национални сметки и данни от европейското изследване на работната сила. Индикаторът се изчислява се чрез изразяване на заплатите на непълно работно време като еквиваленти на пълно работно време.

Сред държавите-членки на ЕС най-високата средна годишна коригирана заплата на пълен работен ден през 2021 г. е регистрирана в Люксембург (72 200 евро), следвана от Дания (63 300 евро) и Ирландия (50 300 евро). 

Междувременно, най-ниски стойности на показателя са отчетени в България (10 300 евро), Унгария (12 600 евро) и Румъния (13 000 евро).