Цената на платината се е повишила с над 20% през последното тримесечие на годината.

При положение, че този ръст се запази и днес, то ценният метал ще отчете най-доброто си тримесечие от 2008 г. насам, пише CNBC.

Вчера стойността на платината добави 5% до 1 054.86 долара за унция. По този начин поскъпването от края на септември вече е с 22 на сто.

Подобен ръст при платината не е наблюдаван от първото тримесечие на 2008 г. Тогава бе отчетено повишение от 33.96%.

Една от причините за ръста при цената на платината е голямото количество, което Китай купува и внася в страната си. Според данни на Световния инвестиционен съвет, ръст при вноса на платина в Китай се отчита от 2019 г. насам. Това намалява оставащото количество за другите вносители и повишава цената.

Според Световния инвестиционен съвет през 2023 г. ще се наблюдава ръст на търсенето от 19%, на фона на повишение при предлагането от едва 2 на сто.

Търсенето на платина е високо най-вече заради автомобилната индустрия, докато приложението в бижутерийната индустрия се очаква да остане на нивата от предходните години.

От началото на 2022 г. цената на платината се е повишила с 9%, докато златото губи 1%. Цената на среброто добавя 3 на сто през настоящата година, докато паладият се търгува с понижение от 4 на сто.

Ръстът при цената на платината се отразява добре и на компаниите от сектора. Книжата на Impala Platinum са добавили 31.7% от началото на 2022 г., докато Anglo American Platinum и Sibanye Stillwater повишават пазарните си оценки с респективно 21 и 17.6 на сто.